ΟΟΣΑ: Και η Ελλάδα υιοθέτησε τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΟΣΑ: Και η Ελλάδα υιοθέτησε τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χάραξη διεθνούς πολιτικής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη υιοθετήθηκαν επίσημα από τις 36 χώρες-μέλη  του ΟΟΣΑ (ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα), καθώς και από άλλα 6 κράτη. Προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι «έξυπνες» τεχνολογικές καινοτομίες θα σχεδιάζονται με τρόπο δίκαιο, ασφαλή και αξιόπιστο, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ανθρώπινες

www.ert.gr